l'Obaga

SERVEIS

Educació Ambiental

L’Educació ambiental és una eina bàsica per difondre valors i actituds de respecte envers el medi natural.
Cal conscienciar i educar sobre la importància que té el medi que ens envolta i potenciar-ne així la seva divulgació i conservació.

WEB Montseny en Viu

www.montsenyenviu.com   Una manera diferent de conèixer, descobrir, estimar i valorar el nostre entorn natural.