l'Obaga

SERVEIS

Comunicació ambiental

La comunicació ambiental és un mitjà de difusió que permet divulgar valors i actituds i alhora informar dels processos que es porten a terme al territori. Treballem per fomentar la comunicació i involucrar a la ciutadania en la resolució dels problemes ambientals

Previous Next

Campanyes de comunicació i sensibilització

Campanyes destinades a entitats, administracions i empreses amb l’objectiu d’informar i conscienciar a la població sobre diferents temàtiques i qüestions ambientals.

Ecoxarxa

Publicació trimestral que neix amb la finalitat d’esdevenir una important eina d’expressió, informació i divulgació de tots aquells aspectes relacionats amb el nostre entorn natural, així com un important mitjà educatiu per a sensibilitzar sobre la preservació d’aquest entorn i fer-ne un ús sostenible dels recursos naturals.