l'Obaga

SERVEIS

Educació ambiental

L’Educació ambiental és una eina bàsica per difondre valors i actituds de respecte envers el medi natural.

Cal conscienciar i educar sobre la importància que té el medi que ens envolta i potenciar-ne així la seva divulgació i conservació.

Comunicació ambiental

La comunicació ambiental és un mitjà de difusió que permet divulgar valors i actituds i alhora informar dels processos que es porten a terme al territori.

Treballem per fomentar la comunicació i involucrar a la ciutadania en la resolució dels problemes ambientals.

Estudis i Projectes

Es porten a terme estudis i projectes en dos àmbits ben diferenciats, a gestió del medi natural i la gestió dels residus.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats que la gestió i la conservació de la biodiversitat plantegen a planificadors i gestors del medi, i treballar en la gestió dels residus generats mitjançant l’avaluació i la planificació dels processos de recollida i tractament dels residus sòlids urbans.